Meer Groen

Meer groen in de stad is nodig

Dit project is in ontwikkeling en behelst een uitwerking van verschillende nieuwe woonvormen.

Persbericht: 24-01-2007

Minister Winsemius van VROM vindt dat er meer groen in en rond de steden moet komen. Dat staat in zijn reactie op het eindrapport ‘Evaluatie Verstedelijking Vinex van 1995 tot 2005’. Uit de Vinex-evaluatie blijkt dat bewoners van de grote bouwlocaties tevreden zijn over de kwaliteit van hun woning, maar de Vinex-wijken niet groen genoeg vinden. De minister vindt dat er versneld meer groen kan komen terwijl de woningbouwproductie doorgaat.

Meer Groen
Schuiven naar boven